Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - RI.7011.1.2017

calendar 28-02-2017

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w zapytaniu ofertowym. Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum:
Lider - „EU – CONSULT” sp. z o.o. , 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 18C, lok. D
Partner – Utila sp. z o.o., 03-733 Warszawa ul. Targowa 42/20

Za kwotę netto: 15 000,00 zł, brutto: 18 573,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:


Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała największą ilość punktów i nie podlega odrzuceniu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert i punktację przyznaną w kryterium cena oraz kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 

Pełna treść zamówienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej