Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych

calendar 20-03-2017

OGŁOSZENIE


  Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

 

Odpady będą odbierane przez firmę GLOBALeko według następującego harmonogramu:

 

 

rejon ulice dzień wywozu data
1  Kopernika, Jana Pawła, Jarzębinowa, 1 Maja, Krasickiego, Łąkowa, Łódzka, Piłsudskiego, Spacerowa, Żeromskiego, Joselewicza, Leśna, Małczewska, Andersa, Moniuszki, Przechodnia, Rejtana, Fredry, Matuszewskiego, Źródlana.  środa  15.03.2017
2  Lasockich, Kilińskiego, Bohaterów Warszawy, Brzozowa, Cegielniana, Wspólna, Głowackiego, Korczaka, Kosmonautów, Kosynierów, malownicza, Modrzewskiego, Nadrzeczna, Zawilcowa, Skłodowskiej-Curie, Północna, Chryzantem, Daliowa, Irysowa, Jasińskiego, Konwaliowa, Madalińskiego, Ogrodowa, Przedwiośnie, Racławicka, Różana, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Berlinga, Hallera, Konstytucji 3 Maja, Kulczyńskiego, Mrocka, Partyzantów, Reymonta, Sasanek, Tulipanowa, Pileckiego, Orląt Lwowskich, Klonowa.  poniedziałek  20.03.2017
3  Waryńskiego, Dekerta, Droga Młyńska, Ludowa, Chopina, Małachowskiego, Niemcewicza, Potockiego, Sejmu Wielkiego, Kołłątaja, Sosnowa, Nowa, Stryjkowskiego, Krakówek, Kordeckiego, Słoneczna, Burskiego, Konopnickiej, Słowackiego, Czartoryskiego, Orzeszkowej, Strykowska  poniedziałek  27.03.2017
4  Św. Anny, Cicha, Polna, Przemysłowa, Reformacka, Spokojna, Sportowa, Południowa, Dąbrowskiego, Składowa, Wesoła, Zdrowie, Mickiewicza, Wodociągowa, Sienkiewicza, Staszica, Traugutta, Kościuszki, Okrzei.  środa  29..03.2017
5  Odbiór odpadów z nieruchomości wielorodzinnych na terenie miasta Brzeziny  poniedziałek  03.04.2017

 

 

 

 W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą wyłącznie: stoły, krzesła, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który powinien być niezdekompletowany itp.
Odpadem wielkogabarytowym nie są: odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe itp.
Przedmioty przeznaczone do odbioru  prosimy wystawiać przed posesję lub do altan śmietnikowych w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz.5.00.
Ponadto informujemy, że w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  w którym mieszkańcy Brzezin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Do PSZOK można, we własnym zakresie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów:
•    papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło i opakowania wielomateriałowe;
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe;
•    zużyte opony;
•    odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa
•    zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia;
•    odpady biodegradowalne pochodzące z przydomowych ogrodów.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej