Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.1.2017

calendar 11-05-2017

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników trzech 1-dniowych, maksymalnie 6-godzinnych spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w ramach projektu: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. 
Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej