Ogłoszenia i komunikaty

Unieważnienie zapytania ofertowego nr RI.7011.1.2.2017

calendar 26-05-2017

Brzeziny, dnia 26.05.2017r.

 

Znak: RI.7011.1.2.2017

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.05.2017r.

 

dotyczącego złożenia oferty na : Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w ramach projektu: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny.

 

 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 11.05.2017r. znak: RI.7011.1.2.2017, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Pełna treść unieważnienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej