Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe Nr RI.7011.1.3.2017

calendar 07-06-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w ramach projektu: Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny.Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej