Ogłoszenia i komunikaty

Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT ŁÓM

calendar 07-08-2017

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Więcej informacji w Zaproszeniu dostępnym poniżej.

 

Zaproszenie>>
Formularz zgłoszeniowy>>

 

--
Więcej informacji: http://www.lom.lodz.pl/zaproszenie-baza-potencjalnych-wnioskodawcow-efs-zit-lodzkiego-obszaru-metropolitalnego/

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej