Ogłoszenia i komunikaty

WYKAZ nieruchomości (...) przeznaczonych do sprzedaży

calendar 08-08-2017

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Brzeziny przeznaczonej do sprzedaży sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.)

 

Położenie
nieruchomości
Numer działki Pow. gruntu Opis nieruchomości Numer
 KW
Przeznaczenie w planie miejscowym Cena nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
Brzeziny,
obręb 5,
ul. Łódzka
1220/1 353 m² Nieruchomość niezabudowana LD1B/00012156/8 8-1 KS – przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacyjnej. 27.000,00  zł
+ 23 % VAT
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 1171, 1219, 1220/2 i 1224
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni – od dnia 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej