Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o projektach współfinansowanych przez WFOŚiGW

calendar 01-09-2017

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 08.08.2017 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny dwie umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację następujących projektów:

 

 1. „STOP niskiej emisji- kampania edukacyjna mieszkańców miasta Brzeziny”
  Koszt całkowity zgłoszonego projektu wynosi 24 820,00 zł.
  Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie 22 338,00 zł.
  Projekt obejmuje  następujące działania:
  - konkurs plastyczny pn. „Niska emisja w oczach dzieci”,
  - akcję edukacyjna pn. „Z zielenią pokonamy SMOG”
  - druk i dystrybucję broszury informacyjnej „STOP niskiej emisji”,
  - przedstawienie  teatralno-ekologiczne.
  Termin zakończenia realizacji Zadania ustalono na dzień 15.12.2017 r.
 2. „Eko- Brzeziny"- kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami
  i zapobiegania ich powstawaniu”
  Koszt całkowity zgłoszonego projektu wynosi 25 000,00 zł.
  Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie 22 500,00 zł.
  Projekt obejmuje  następujące działania:
  - druk i dystrybucję broszury informacyjnej „Zasady segregacji odpadów w mieście Brzeziny w 2018 roku”,
  - zakup gadżetów ekologicznych.|
  Termin zakończenia realizacji Zadania ustalono na dzień 15.12.2017 r.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do czynnego udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu: „Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

www.zainwestujwekologie.pl

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej