Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat

calendar 26-09-2017

KomunikatBurmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 12.09.2017 r. podpisał w imieniu Miasta Brzeziny umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji,  na realizację Zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny- 2017r.”
Koszt całkowity zgłoszonego projektu wynosi 35.309,41 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie 28.247,00 zł.
Projekt obejmuje  następujące działania:
- demontaż wraz z transportem odpadów i ich unieszkodliwieniem poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 36,57 Mg wyrobów azbestowych,
- Transport odpadów i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 28,63 Mg wyrobów azbestowych.
Termin zakończenia realizacji Zadania ustalono na dzień 14.10.2017 r.


Projekt dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

 

 

 

 Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej