Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe

calendar 30-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA SPORZĄDZENIE WYCEN NIERUCHOMOŚCIPełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej