Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat o sprzedaży działek

calendar 07-11-2017

Działki są  zlokalizowane w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego.

 

5 działek znajduje się po prawej stronie ul. Wojska Polskiego między ul. Malowniczą a ul. Orląt Lwowskich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny działki te znajdują się w obszarze 1-26 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Kolejne 16 działek znajduje się po lewej stronie ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Orląt Lwowskich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny działki te znajdują się w obszarze 1-7MN o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a działki po zachodniej stronie drogi wewnętrznej częściowo w obszarze 1-9Z o przeznaczaniu: zieleń nieurządzona. Tereny te mają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogi wewnętrzne.

 

Nieruchomości obecnie są w trakcie wyceny.  Przetargi odbędą się najprawdopodobniej w marcu 2018 r. po przeprowadzeniu procedury sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej