Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe Nr OP.2630.1.2017

calendar 23-11-2017

Brzeziny, dnia 23.11.2017r.

OP.2630.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA PRZESYŁKI O MASIE WAGOWEJ DO 50G ORAZ POWYŻEJ 50G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W 2018 ROKU DLA URZĘDU MIASTA BRZEZINY”

 

 

Zmiana treści zapytania ofertowego i odpowiedzi na zadane pytania

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego - po zmianie

 

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej