Ogłoszenia i komunikaty

Spotkanie w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych

calendar 05-12-2017

Dane dotyczące spotkania

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 

sala konferencyjna w budynku A, parter

termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00

rejestracja w godz. 9:30 - 10:00 

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5906681-spotkanie-informacjne-dotyczace-konkursu-na-rozwoj-uslug-medyczno-opiekunczych

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej