Ogłoszenia i komunikaty

Chcesz pozbyć się azbestu? Złóż wniosek o dofinansowanie

calendar 10-01-2018

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje o przystąpieniu do opracowania wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

Wniosek wymaga stworzenia listy osób, które chcą skorzystać w 2018 roku z dofinansowania. Rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów ww. wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Dofinansowanie realizowane jest bez angażowania środków własnych właściciela nieruchomości. Zainteresowane osoby powinny złożyć kompletny wniosek do  dnia 5 lutego 2018 roku  w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji dostępne są   w Urzędzie Miasta Brzeziny, III p., pok. 305 w godzinach pracy urzędu. 

 

Informacji udzielamy pod nr tel. 46 8742224 wew. 317

 

Wnioski złożone przez mieszkańców w 2017 roku i nierealizowane w danym roku zostają automatycznie uwzględnione do realizacji w  2018 rok.  

 

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej