Ogłoszenia i komunikaty

Rekordowa kwota na renowację zabytków w województwie łódzkim

calendar 18-01-2018

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów złotych na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego!

 

Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do końca lutego.

 

Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa
niż 80 000 złotych.

 

Szczegółowych informacji o zasadach konkursu oraz wypełnianiu aplikacji będą udzielać pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6 lutego br. o godz. 12.00 w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych, które przybliży nie tylko samą procedurę, ale także pozwoli na zapoznanie się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

 

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje o spotkaniu informacyjnym oraz o samym konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 42 291 98 27


Formularz zgłoszeniowy

 

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2018 roku.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej