Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów

calendar 30-01-2018

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny  w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Pełna treść Zarządzenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej