Ogłoszenia i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

calendar 09-02-2018

Wykaz nieruchomości będącej własnością Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)


Wykaz do pobrania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej