Ogłoszenia i komunikaty

Zmiana harmonogramu naboru wniosków RPO

calendar 28-02-2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:

  1. Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
  2. Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
  3. Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT: 
  • okonkurs na usługi społeczne;
  • okonkurs na usługi zdrowotne.

Informacja dostępna pod adresem:

 

http://www.lom.lodz.pl/informacja-w-sprawie-zmiany-terminu-rozpoczecia-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020/

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej