Ogłoszenia i komunikaty

WYKAZ nieruchomości będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 30 września 2021r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

calendar 21-06-2018

WYKAZ

 

nieruchomości będących własnością Miasta Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 30 września 2021r. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)

 

Wykaz do pobrania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej