Ogłoszenia i komunikaty

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołnia obwodowych komisji wyborczych

calendar 02-10-2018
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej