Ogłoszenia i komunikaty

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU - PRZEPROWADZENIE ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU

calendar 19-12-2018

Brzeziny, dnia 19.12.2018r.

Znak: RI.271.31.2018

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

           Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, Zamawiający - Miasto Brzeziny, kieruje zapytanie w celu rozeznania rynku o cenę na niżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej