Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za lata 2014 - 2018”.

calendar 31-01-2019


RI.271.2.2019

Brzeziny, 31.01.2019r.Zapytanie ofertowe

na "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego za lata 2014-2018".I. Zamawiający: Miasto Brzeziny 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie uslugi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu w Urzędzie Miasta Brzeziny, w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach za lata 2014-2018, obejmującego w szczególności następujące zagadnienia:

 Unieważnienie

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

Załącznik nr 3 do zapytania
Załącznik nr 4 do zapytania


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej