Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 14-02-2019

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta

 

 

W dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z wymianą starych pieców i kotłów na paliwo stałe, zakupem i instalacją urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków jednorodzinnych, w ramach programu Czyste Powietrze. Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Wysokość dofinansowania zależna jest od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i może wynieść od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Zapraszamy mieszkańców miasta na spotkanie.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej