Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

calendar 03-04-2019

Szanowni Państwo,

od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które skracają okres przechowywania akt pracowniczych.

Dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze, jako pracodawca czy zleceniodawca, będziemy przechowywać 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia. Dla pracowników, których zatrudniliśmy po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. możemy skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat, ale tylko jeśli spełnimy dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy.
Znowelizowane przepisy z zakresu e-akt wprowadzają również konieczność sporządzania przez płatników składek nowych formularzy ubezpieczeniowych (RPA, RIA, OSW). 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapraszamy na bezpłatne szkolenia poświęcone tematyce e-AKTA.

Na szkoleniach (dla pracowników oraz płatników), które organizujemy w naszych placówkach, nasi eksperci krok po kroku wyjaśniają na czym polegają wszystkie zmiany w zakresie e-akt, a także przedstawiają zasady wypełniania nowych formularzy ubezpieczeniowych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.DATA

SZKOLENIA

GODZINA

SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA ORGANIZATOR MIEJSCE SZKOLENIA
 2019-04-09  09:00-11:00  Zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1.01.2019 przy zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę  Biuro Terenowe w Brzezinach  Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 - Sala Konferencyjna
 2019-04-09  11:15-13:00  E-akta skracamy czas przechowywania akt pracowniczych   Biuro Terenowe w Brzezinach  Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 - Sala Konferencyjna


Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska; danych kontaktowych; tytułu szkolenia, jego terminu oraz miejsca szkolenia 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Łodzi
Biuro Terenowe w Brzezinach
ul. Głowackiego 43, 95-060 Brzeziny
Tel. 46 874-19-01

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej