Ogłoszenia i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i użyczenie

calendar 11-09-2019

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej właność Miasta Brzeziny przeznaczonej do oddania w najem i użyczenie
Pełna treść wykazu

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej