Ogłoszenia i komunikaty

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Brzeziny

calendar 23-09-2019

POSTANOWIENIE NR 372/2019
Komisarza Wyborczego w Łodzi I
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Brzeziny

 

 

 

Pełna treść postanowienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej