Ogłoszenia i komunikaty

CHCESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE – ZAJRZYJ NA TE STRONY

calendar 03-10-2019

Wykorzystanie innowacyjnych platform  do informowania o  zagrożeniach, zdarzeniach, a także podstawowych zasadach bezpieczeństwa jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi docierania do społeczeństwa. Administrowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, czy Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, strony na portalach społecznościowych Facebook oraz Twitter cieszą się dużą popularnością:
 https://pl-pl.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe;
 https://twitter.com/WCZK_lodzkie;
 https://www.facebook.com/policja.lodzkie,
 https://twitter.com/policja_lodzka;
Bardzo pomocnym narzędziem wykorzystywanym w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa są aplikacje mobilne. Doskonałym przykładem może być Regionalny System Ostrzegania, dostępny pod adresem:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso&hl=pl.
 Aplikacja informuje społeczeństwo o zagrożeniach poprzez udostępnianie komunikatów (powiadomień i ostrzeżeń) o charakterze ogólnym, meteorologicznym, hydrologicznym i drogowym. W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia.
Kolejnym istotnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przy jej użyciu można dokonywać zgłoszeń o zagrożeniach, poprzez wybranie kategorii zgłoszenia, wskazanie na mapie miejsca, którego dotyczy zgłoszenie, następnie podanie szczegółów zgłoszenia. Każde zgłoszenie skutkuje odpowiednią reakcją Policji. Należy jednak pamiętać, że niniejsza platforma nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Korzystanie z platformy możliwe jest za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne - Geoportal Mobile, oraz strony internetowej:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej