Ogłoszenia i komunikaty

ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

calendar 28-01-2020

OGŁOSZENIE
ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


pn. „Utworzenie 43 miejsc nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w żłobku w Brzezinach”,


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.


Rekrutacja BEZ ZMIAN będzie trwała do 28.01.2020 roku.

Zmiana Regulaminu wynika z ustaleń z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w związku z którymi:
-    aktywizacja w postaci szkoleń indywidualnych i doradztwa zawodowego nie będą stanowiły formy wsparcia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
-    w przypadku niedostatecznej liczny chętnych do udziału w Projekcie w pierwszym terminie, zostanie uruchomiony dodatkowy nabór Uczestników rozszerzony o osoby, które uczą się bądź pracują na terenie Miasta Brzeziny.

NOWY REGULAMIN JEST DOSTĘPNY:

-    tutaj,

-    załącznik 1,
-    w Żłobku Miejskim w Brzezinach.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej