Ogłoszenia i komunikaty

Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie

calendar 06-02-2020

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:

•    Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
•    Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
•    Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT na 2020 rok.

 

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej