Ogłoszenia i komunikaty

„Opracowanie raportu o stanie Miasta Brzeziny za rok 2019”.

calendar 05-03-2020

RI.271.9.2020

Brzeziny, 05.03.2020 r.

 


Zapytanie ofertowe
na „Opracowanie raportu o stanie Miasta Brzeziny za rok 2019”.Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej