Ogłoszenia i komunikaty

kwalifikacja wojskowa

calendar 13-03-2020

Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r.zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br.
tracą ważność.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY WEZWANIA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W OKRESIE OD 16 MARCA BR. DO 30 KWIETNIA BR. NIE MAJĄ JUŻ TEGO OBOWIĄZKU. WEZWANIA TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

 

Pełna treść rozporządzenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej