Ogłoszenia i komunikaty

Obowieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny

calendar 17-03-2020

dotyczące wyłozenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej