Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT dotyczący funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

calendar 19-03-2020

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że mieszkańcy miasta mają  możliwości dostarczenia posegregowanych odpadów komunalnych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem:  601-22-88-36.  W celu ograniczenia swobodnego poruszania się po terenie, brama wjazdowa pozostanie zamknięta.  Na terenie PSZOK codziennie, z wyjątkiem sobót, w godzinach 8.00-15.00 jest pracownik, który umożliwi wjazd na teren w celu pozostawienia posegregowanych odpadów komunalnych.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny
/-/ Ilona Skipor

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej