Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

calendar 23-03-2020

W związku z ogłoszeniem 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu epidemii, mając na uwadze zdrowie Mieszkańców, dyrektorów podległych placówek, prezesów spółek miejskich, pracowników UM Brzeziny oraz radnych Rady Miasta Brzeziny, po konsultacji ze wszystkimi radnymi, a także po ustaleniach z Przewodniczącymi Komisji Rady Miasta Brzeziny, postanowiłem odwołać planowane na marzec br. posiedzenia Komisji oraz Rady Miasta Brzeziny.
Jednocześnie informuję, że możliwe jest zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, w chwili pojawienia się takiego wniosku i konieczności podjęcia stosownych uchwał.
Wszystkich Mieszkańców proszę o wyrozumiałość w związku z podjętą decyzją, która jest podyktowana wyłącznie troską o bezpieczeństwo publiczne.

 


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej