Ogłoszenia i komunikaty

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

calendar 28-04-2020

Brzeziny, dnia 28.04.2020r.

Znak: RI.271.12.2020          

 


 
ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

          W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych umożliwiających  realizację zadania na: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, Zamawiający – Miasto Brzeziny, kieruje zapytanie  w celu rozeznania rynku o cenę (netto i brutto) na niżej opisany przedmiot zamówienia.Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej