Ogłoszenia i komunikaty

Ogloszenie

calendar 17-06-2020

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020r.

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
1)    pełnoletnich;
2)    zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny;
3)    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)    posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin naboru: od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.

Kandydaci na rachmistrzów proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w podanym terminie w celu złożenia swoich danych.

Kandydaci na rachmistrzów odbędą szkolenie (zakończone egzaminem), którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Podczas szkolenia i egzaminu kandydaci na rachmistrzów będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.


Burmistrz Miasta Brzeziny

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej