Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT

calendar 06-07-2020

Informujemy, że od dnia 13 lipca 2020 r.  zmienią się godziny pracy  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Zmiana godzin otwarcia podyktowana została licznymi prośbami mieszkańców, którzy postulowali, aby można było przewozić odpady w godzinach popołudniowych lub też w sobotę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców PSZOK będzie czynny w pierwszą i ostatnia sobotę każdego miesiąca, natomiast we wtorek przyjęcie odpadów będzie się odbywało do godziny 17.00. 
Godziny otwarcia PSZOK:
Poniedziałek:                                      godzina 8.00- 14.00,

                                                            z tym że w poniedziałek po sobocie pracującej PSZOK

                                                            będzie nieczynny.
Wtorek:                                               godzina 11.00- 17.00
Środa:                                                  godzina 8.00- 14.00
Czwartek:                                            godzina 8.00- 14.00
Piątek:                                                 godzina 8.00- 14.00
Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: godzina 8.00- 14.00

Nadal działamy w reżimie sanitarnym związanym z pandemią wirusa
SARS-CoV-2. Zalecamy dostarczanie posegregowanych odpadów komunalnych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem:  601-22-88-36.  Na terenie PSZOK jest pracownik, który umożliwia wjazd, w celu pozostawienia posegregowanych odpadów komunalnych. Jednocześnie podczas korzystania z usług świadczonych przez PSZOK prosimy o zachowanie odstępu min. 2 m od innych osób, zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki ust i nosa, a także stosowania się do wydawanych przez pracowników obsługi PSZOK instrukcji. Nierespektowanie ww. zasad stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK. 
Regulamin PSZOK: https://brzeziny.pl/wiadomosci.php?w=150

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej