Ogłoszenia i komunikaty

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

calendar 23-07-2020

 

Informujemy, że w przypadku konieczności rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach”, Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Żłobka Miejskiego „MALUCH” w Brzezinach przy ul. Fredry 2a następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie;
2. Oświadczenia o statusie na rynku pracy w momencie rezygnacji z udziału w projekcie.

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej