Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

calendar 31-07-2020

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego w 76 rocznicę jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej minuty ciągły dźwięk syren.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej