Ogłoszenia i komunikaty

Bezpłatne spotkanie informacyjne

calendar 12-08-2020

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pt: "Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego".


Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej