Ogłoszenia i komunikaty

budżet obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS"

calendar 07-09-2020

Przedsięwzięcie polega na budowie miejsc parkingowych i nowego chodnika przy ul. Modrzewskiego w Brzezinach w pobliżu Szpitala Specjalistycznego oraz innych instytucji publicznych. Kwota na realizację zadania wynosi 500 000,00 zł.  Budowa miejsc parkingowych przy ul. Modrzewskiego poprawi dostępność dla interesantów pobliskich instytucji publicznych, którzy nie mają możliwości zaparkowania w ich okolicy, zmniejszy intensyfikację ruchu drogowego w obrębie samego szpitala oraz doprowadzi do ograniczenia liczby kolizji i innych negatywnych zdarzeń drogowych, poprawiając jednocześnie stopień bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym w mieście.
Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu może wziąć udział w głosowaniu w terminie 7 – 18 września br.
Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania dokonują mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Uprawniony do głosowania mieszkaniec głosuje wyłącznie raz – może oddać swój na jeden projekt wojewódzki oraz na jeden projekt powiatowy (nie dotyczy mieszkańców powiatów, w których głosowanie na zadania w ramach puli powiatowej nie odbędzie się).
Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do jednej z urn na terenie naszego województwa. W Brzezinach urna do głosowania znajduje się w Bibliotece Pedagogicznej, ul. Konstytucji 3 Maja 5. Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny.
Podczas tegorocznego głosowania karta do głosowania będzie możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze, który jest już dostępny pod linkiem:

 

 

https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/


 

Oddaj głos na projekt z puli wojewódzkiej nr W-28.

Twój głos jest ważny. Nie zmarnuj go i pomóż zmieniać oblicze Brzezin !!!

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej