Ogłoszenia i komunikaty

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

calendar 02-10-2020

Wzrost stężenia spowodowany jest napływem pyłów  z kierunku wschodniego nad obszar Polski, najprawdopodobniej spowodowany pożarami  lasów  w  obwodzie  ługańskim (Ukraina). Napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu Wzrostowi sprzyjają warunki  meteorologiczne (prędkość  i kierunek   wiatru).
Zalecane środki ostrożności:
- rozważ  ograniczenie  intensywnego  wysiłku  fizycznego  na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku,
- korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
- wybieraj wspólne podróżowanie,
- korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
- stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
-  stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
- zabezpiecz miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia  na  wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  w  tym  pyłu zawieszonego,
Bieżące informacje o zanieczyszczeniu powietrza na stronie GIOŚ:

 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej