Ogłoszenia i komunikaty

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

calendar 06-10-2020

Brzeziny, dnia 06.10.2020r.
Znak: RI.271.22.2020   

 


ZAPYTANIE O CENĘ W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 


            W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych umożliwiających  realizację zadania na: Zakup środka transportu do przewozu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach projektu „Busem do Łodzi”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, Zamawiający – Miasto Brzeziny, kieruje zapytanie  w celu rozeznania rynku o cenę (netto i brutto) na niżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 

Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania

 

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej