Ogłoszenia i komunikaty

Zmiany w zakresie funkcjonowania Urządu Miasta Brzeziny

calendar 15-10-2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny


Pełna treść zarządzenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej