Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny

calendar 21-10-2020

Mając na uwadze zdrowie Mieszkańców, dyrektorów podległych placówek, prezesów spółek miejskich, pracowników UM Brzeziny oraz radnych Rady Miasta Brzeziny, po konsultacji ze wszystkimi radnymi, a także po ustaleniach z Przewodniczącymi Komisji Rady Miasta Brzeziny, postanowiłem odwołać planowane na październik br. posiedzenia Komisji oraz Rady Miasta Brzeziny.
Jednocześnie informuję, że możliwe jest zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, w chwili pojawienia się takiego wniosku i konieczności podjęcia stosownych uchwał.
Wszystkich Mieszkańców proszę o wyrozumiałość w związku z podjętą decyzją, która jest podyktowana wyłącznie troską o bezpieczeństwo publiczne.

 


Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Maślanko

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej