Ogłoszenia i komunikaty

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2021”

calendar 09-11-2020

Brzeziny, 09 listopada 2020 r.

RI.271.29.2020                                                                                                              


Zapytanie ofertowe na
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2021”Pełna treść zapytania

Załącznik nr 1 do zapytania

Załącznik nr 2 do zapytania
Załącznik nr 3 do zapytania

Kluzula informacyjna

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej