Ogłoszenia i komunikaty

Zakończenie projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

calendar 10-11-2020

Miasto Brzeziny informuje, że rzeczowy zakres projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny  dofinansowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT został zakończony.
W ramach projektu u 149 gospodarstw domowych z terenu miasta założona została instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 0,97 MW, natomiast u 79 z nich dodatkowo instalacja pomp ciepła o łącznej mocy 1,07 MW.
Całkowita wartość inwestycji, na którą składają się koszty przygotowania wymaganej dokumentacji, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu, a także koszt wykonania instalacji pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, wyniosła łącznie 7.182.584,90 PLN brutto.


 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej