Ogłoszenia i komunikaty

Ankieta MOPS Brzeziny

calendar 28-12-2020

W linku poniżej znajduję się ankieta skierowana do mieszkańców Miasta Brzeziny. Ma ona na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.  Wyniki ankiety posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na lata 2021-2030.

 

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/586884/strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-brzeziny-na-lata-2021-2030.html

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej