Ogłoszenia i komunikaty

Odnawialne źródła energii w Brzezinach

calendar 30-12-2020

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informuję, że w I kwartale 2021 Zarząd Województwa Łódzkiego przewiduje ogłosić konkurs w ramach poddziałania dotyczącego odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym, wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i dalszemu przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza w naszym mieście informuję, że będziemy aplikować w tym konkursie o środki na zakup, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (lub na gruncie) z przeznaczeniem wyprodukowanej energii z OZE wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstw domowych. W ramach projektu przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach nominalnych ok 4 kW i ok 6 kW. Biorąc pod uwagę czas weryfikacji dokumentów aplikacyjnych przez Urząd Marszałkowski oraz czasochłonną procedurę na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w przypadku uzyskania dofinansowania montaż instalacji fotowoltaicznych mógłby nastąpić w 2022 r.
Poziom dofinansowania powinien wynieść 85 % netto wartości całej inwestycji. Wkład własny do projektu do wniesienia przez mieszkańca - 15 % netto + całość podatku VAT (w przypadku nieruchomości o powierzchni użytkowej do 300 m2 stawka VAT wynosi 8 %).
Do udziału w projekcie będą mieli możliwość zgłaszać się osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Miasta Brzeziny będące właścicielem / współwłaścicielami budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Brzezinach. Warunkiem udziału w projekcie będzie nieposiadanie jakichkolwiek zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Brzeziny. Do udziału w projekcie będą kwalifikowane również osoby prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną lub rolniczą pod warunkiem zapewnienia, że wyprodukowana energia z OZE w okresie realizacji i trwałości projektu (5 lat od wypłaty przez Urząd Marszałkowski ostatniej transzy dofinansowania) nie będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności.
Nabór będzie prowadzony od 5 stycznia do 26 lutego 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne (deklaracja udziału w projekcie, ankieta dotycząca możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych) wraz z regulaminem projektu będą dostępne w Urzędzie Miasta Brzeziny. na stronie www.brzeziny.pl i na Facebook’u Miasta Brzeziny.
Wszystkich mieszkańców miasta serdecznie zachęcam do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi oraz do zgłaszania się do udziału w projekcie. 

 

Ilona Skipor
Burmistrz Miasta Brzeziny

 

Regulamin  udziału w projekcie

Załącznik nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 2 - Ankieta dotycząca możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej