Ogłoszenia i komunikaty

Nowa fotowoltaika w Brzezinach – termin naboru skrócony do 29 stycznia 2021 r.

calendar 12-01-2021

 

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie i relatywnie niską alokację przewidzianą przez Urząd Marszałkowski w planowanym konkursie (ok 1 mln Euro) o udziale w projekcie decydować będzie również kolejność zgłoszeń. Na liście podstawowej do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie pierwszych 200 zgłoszeń osób, które spełnią wymagania wskazane w regulaminie udziału w projekcie. Pozostali chętni zostaną ujęci na liście rezerwowej. Skracamy również termin naboru do 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.
Nie zwlekajcie zatem ze złożeniem swojego zgłoszenia.


                                Ilona Skipor
                            Burmistrz Miasta Brzeziny

 

 

Regulamin udziału w projekcie - aktualizacja

Zarządzenie o zmianie regulaminu

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej